klachtenregeling

Als u niet tevreden bent over mijn dienstverlening, verneem ik dat graag en kunnen we proberen tot een oplossing te komen. Komen we er samen niet uit, neem dan contact op met uw huisarts / verwijzer voor doorverwijzing naar een andere psycholoog.  De afdeling Voorlichting van het NIP kan u ook voorlichten over andere psychologen die werkzaam zijn in uw regio.

Ik ben lid van het Nederlands Instituut van Psychologen en ben gebonden aan de beroepscode van het NIP.  Bent u van mening dat ik me niet aan deze beroepscode heb gehouden? Dan heeft u de mogelijkheid een klacht  in te dienen bij het College van Toezicht.

Ik ben eveneens aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO). Derhalve onderschrijf ik ook de beroepscode van het NVO. Bij het NVO kunt u ook informatie krijgen over collega’s in de omgeving. Het NVO geeft ook de mogelijkheid tot het indienen van een klacht indien u vindt dat ik deze beroepscode geschonden heb.nvo