tarieven

  • intelligentieonderzoek vanaf                                                € 325,=*
  • uurtarief / consult (afhankelijk van vraagsoort)           € 70,50  tot  € 85,=*
  • intake / eerste consult voor scholen                                  € 45,=
  • intake / eerste consult voor ouders                                     gratis

Deze diensten zijn vrijgesteld van BTW

Onderzoekstarieven zijn altijd inclusief een adviesbespreking met minimaal ouder(s) en / of jongere. Toelichting op en uitleg van onderzoeksgegevens vind ik een fundamenteel onderdeel van mijn dienstverlening aan cliënten.

Onderzoek naar enkel leer of onderwijsproblemen wordt doorgaans niet vergoed. Vaak is er met de school van uw kind een regeling mogelijk. Kunt u mijn declaratie niet meteen betalen? Is een door u te betalen factuur een probleem? Neem dan ook contact met me op.

*)  altijd van tevoren aan u bekend.